Zapalenie ścięgna zginacza (FHL)

Spotykany u wielu sportowców i typowo u tancerzy baletowych.

Prezentacja:

Objawy mogą być niejasne i znajdować się przyśrodkowo lub za kostką. Ból jest zwykle związany z aktywnością i może wystarczyć do ograniczenia w dalszym udziale w zawodach.

Badanie:

Wyniki mogą obejmować ból ogniskowy nad FHL, w tym za kością skokową lub przyśrodkowo między Achillesem a wiązką nerwowo-naczyniową. Tkliwość zwiększa się wraz z biernym zgięciem grzbietowym palucha, gdy ścięgno jest poddawane naprężeniu. Ruch stawu śródstopno-paliczkowego palucha może być zmniejszony w przypadku zgięcia grzbietowego kostki w porównaniu z sytuacją, gdy kostka jest zgięta podeszwowo.

Obrazowanie:

Radiogramy mogą ujawnić duży wyrostek trygonalny tylnej części kości skokowej lub trójkątnej. MRI może wykazać obrzęk i płyn wokół ścięgna za kością skokową.

Leczenie:

Rozciąganie, odpoczynek, nocne szyny i NSAIDs mogą prowadzić do ustąpienia objawów. Niezbędne jest odpowiednie obuwie. W celu zmniejszenia ostrego zapalenia może być konieczny okres unieruchomienia. Chirurgiczne uwolnienie pochewki ścięgnistej i tenoliza mogą być konieczne, jeśli pacjent zawodzi w leczeniu nieoperacyjnym. W przypadku wycięcia należy rozważyć objawowy kostki trójkątnej. Opisano zarówno otwarte, jak i tylne techniki artroskopowe, a wybór zabiegu zależy od doświadczenia chirurga i lokalizacji patologii.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie