top of page

Zapalenie ścięgna zginacza długiego palucha (FHL)

Zaktualizowano: 5 paź 2022

Spotykany u wielu sportowców i typowo u tancerzy baletowych.

Prezentacja:

Objawy bólowe na przebiegu ścięgna lub brzuśca FHL; w okolicy palucha, ale także w obrębie kostki przyśrodkowej. Ból występuje przede wszystkim podczas ruchu czynnego, ale także podczas aktywności i dotyku danej okolicy.

Badanie:

Wyniki mogą obejmować ból ogniskowy nad FHL, w tym za kością skokową lub przyśrodkowo między Achillesem a wiązką nerwowo-naczyniową. Tkliwość zwiększa się wraz z biernym zgięciem grzbietowym palucha, gdy ścięgno jest poddawane naprężeniu. Ruch stawu śródstopno-paliczkowego palucha może być zmniejszony w przypadku zgięcia grzbietowego kompleksu skokowego w porównaniu z sytuacją, gdy jest on ustawiony podeszwowo.

Obrazowanie:

Radiogramy mogą ujawnić przerost wyrostka tylnej części kości skokowej. MRI może wykazać obrzęk i płyn wokół ścięgna za kością skokową.

Leczenie:

Celowana fizjoterapia: rozciąganie poszczególnych struktur, fizykoterapia, dobór odpowiednich aktywności, odpoczynek, w stanach zaostrzenia nocne szyny i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAIDs) mogą prowadzić do ustąpienia objawów. Niezbędne jest odpowiednie obuwie. W celu zmniejszenia ostrego zapalenia może być konieczny okres unieruchomienia. Chirurgiczne uwolnienie pochewki ścięgnistej może być przydatne, jeśli brak efektów leczenia nieoperacyjnego. Opisano zarówno otwarte, jak i małoinwazyjne techniki artroskopowe, a wybór zabiegu zależy od doświadczenia chirurga i lokalizacji patologii.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page