Nasze usługi

Zapewnimy to, czego potrzebujesz

  • Wywiad, badanie, ocena biomechaniczna, USG*, kwalifikacja do leczenia.


    110 złotych polskich
  • Przywrócenie prawidłowych zależności biomechanicznych.


    140 złotych polskich
  • Etap leczenia zapewniający prewencję przed powtórnym urazem.


    140 złotych polskich