Uszkodzenie ścięgna Achillesa

Zaktualizowano: 2 mar 2021

Opis:

Najczęściej spotykane u sportowców, szczególnie u mężczyzn po 30 roku życia, zazwyczaj występuje w strefie około 6 cm powyżej przyczepu piętowego, który jest uważany za najmniej unaczynioną okolicę ścięgna. Jego zerwanie wymaga degeneracji ścięgna w 50%.

Prezentacja:

Pacjenci mogą skarżyć się na prodromalne (zwiastujące chorobę) objawy jeszcze przed zerwaniem, zazwyczaj występują one przy odpychaniu w czasie biegania lub przy silnym ruchu bocznym. Pacjenci mogą słyszeć „trzask”, często opisywany jako uczucie uderzenia w plecy, zanim zdadzą sobie sprawę, iż nie są w stanie odepchnąć się kostką, a ból zlokalizowany jest w pięcie.

Badanie:

Najbardziej wiarygodnym sposobem rozpoznania jest utrata oporności na bierne zgięcie grzbietowe (ku górze stopy) lub utrata aktywnego wygięcia podeszwowego (w dół stopy). Może występować w tym miejscu wyczuwalna szpara. Obecne są stłuczenia, siniaki oraz często pozytywny wynik testu Thompson’a.

Obrazowanie:

MRI jest pomocne w przedoperacyjnym planowaniu w celu określenia stopnia zwyrodnienia ścięgna i stopnia jego zerwania.

Leczenie:

Można rozważyć zarówno leczenie chirurgiczne, jak i niechirurgiczne. Niechirurgiczne leczenie początkowo obejmuje unieruchomienie w wygięciu podeszwowym, z doskonaleniem zgięcia grzbietowego w miarę postępu gojenia. Wczesna rehabilitacja funkcjonalna przynosi doskonałe wyniki, a odsetek ponownych przerwań jest podobny jak w przypadku leczenia chirurgicznego. Leczenie chirurgiczne polega głównie na złączeniu zerwanych końców ścięgna za pomocą szwów. W tym przypadku odsetek ponownych zerwań jest mniejszy, jednak mogą wystąpić problemy z gojeniem się ran, infekcje czy też uszkodzenia nerwu łydkowego. Minimalnie inwazyjna przezskórna naprawa próbuje uniknąć tych powikłań i ostatnimi czasy zyskuje na popularności. Po zabiegu chirurgicznym również rekomendowana jest wczesna rehabilitacja.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opis: Najczęściej uszkadzanym więzadłem jest więzadło skokowo-strzałkowe przednie (ATFL),a drugim co do częstości jest więzadło CLF. Chroniczna niestabilność może być wynikiem niepełnego wyleczenia,

Opis: Zapalenie ścięgien jest zgrubieniem i stanem zapalnym tkanki okołościęgnowej, wiąże się z ostrym bólem.Przewlekłe zapalenie ścięgna bez cech zapalnych to stan zwyrodnieniowy w obrębie substancji