Adhezyjne zapalenie torebki stawowej („zamrożony bark”)

Charakteryzuje się bólem i stopniową utratą zarówno czynnego, jak i biernego ruchu stawu GH spowodowaną przykurczem tkanek miękkich. Wśród czynników ryzyka możemy wyróżnić: płeć kobiecą, średni wiek, palenie, unieruchomienie, zaburzenia endokrynologiczne, takie jak cukrzyca i choroby tarczycy.

Mechanizm urazu:

Zapalenie torebki stawowej może być idiopatyczne, co określa się jako pierwotne zapalenie torebki stawowej. Etiologia nie jest znana. Kiedy schorzenie występuje z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych, takich jak skutki pooperacyjne lub pourazowe, mówi się o wtórnym zapaleniu torebki stawowej.

Prezentacja:

Zależy od stopnia choroby, znakami rozpoznawczymi są jednak ból, ograniczona aktywność i pasywny ruch. Opisano 4 stopnie tego schorzenia.

· Stopień 1 („bolesny etap”): ból z aktywnym lub biernym zakresem ruchu, obecny ból podczas odpoczynku i w nocy, symptomy pojawiają się w ciągu i trwają mniej niż 3 miesiące.

· Stopień 2 („etap zamrażania”): chroniczny ból i postępowa utrata zakresu ruchu, obecny ból podczas odpoczynku i w nocy, symptomy obecne między 3 a 9 miesiącem.

· Stopień 3 („etap zamrożony”): znaczna sztywność ramienia, minimalny ból podczas odpoczynku i w nocy, objawy obecne między 9 a 15 miesiącem.

· Stopień 4 („etap rozmrażania”): minimalny ból podczas odpoczynku i postępująca poprawa w zakresie ruchu.

Badanie fizykalne:

Wrażliwość na dotyk nad przyczepem mięśnia naramiennego i przy badaniu palpacyjnym głębokim nad torebką przednią i tylną; ostrożne badanie biernego i czynnego zakresu ruchu stawu GH; upewnienie się o stabilizacji łopatki, żeby nie dać się zwieść ruchowi łopatkowo-mięśniowemu, który może być zwiększony w celu skompensowania braku ruchu w stawie GH.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie