Złamanie obojczyka

Zaktualizowano: mar 17

Złamania te stanowią około 2,5 % wszystkich złamań, a 80% z nich występuje w środkowej jednej trzeciej obojczyka.

Mechanizm urazu:

Mechanizm jest podobny do rozerwania stawu AC lub bezpośredniego uderzenia w obojczyk.

Prezentacja:

Pacjent zazwyczaj usztywnia zranioną kończynę i potrafi dokładnie opowiedzieć zdarzenie, które spowodowało uraz. W złamaniu z przemieszczeniem mogą być widoczne zniekształcenie z wyraźnym obrzękiem i wybroczyny (krwawe podskórne wylewy).

Badanie fizykalne:

· Ważne jest sprawdzenie stanu nerwowo-naczyniowego kończyny, której dotyczy złamanie.

· Ocenienie skóry w miejscu złamania – określenie ryzyka jej pęknięcia, przekształcającego złamanie zamknięte w złamanie otwarte.

· Wykluczenie wszelkich innych urazów układu mięśniowo-szkieletowego kręgosłupa szyjnego i odpowiedniej kończyny górnej oraz wszelkich urazów trzewnych, takich jak odma płucna.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Urazy spowodowane przeciążeniem

Stanowią ponad 50% urazów obserwowanych w praktyce medycyny sportowej Ogólne koncepcje przeciążenia: Traktując ją jako funkcję trzeciej zasady dynamiki Newton’a, kontuzję sportową można opisać jako wy