top of page

Regulamin placówki
"Klinika Fizjoterapii dr Kuligowski"

1.    Rezerwacja zabiegów dokonywana jest indywidualnie lub przy pomocy osób trzecich w recepcji lub bezpośrednio u danego specjalisty. Zabiegi wykonywane są tylko w wyznaczonym wcześniej terminie.

2.    Czas trwania każdej wizyty uzależniony jest od indywidualnego planu leczenia ustalonego przez fizjoterapeutę i może być przez niego modyfikowany na każdym etapie świadczenia.

3.    Dla zachowania płynności i ciągłości leczenia, do jego przebiegu może zostać przydzielony jeden z

fizjoterapeutów współprowadzących.

4.    Wizyty nieodwołane w godzinach pracy, na co najmniej 24h przed umówionym terminem są pełnopłatne.

5.    Po drugiej nieodwołanej (pkt. 5) przez Pacjenta wizycie anulowane są następne zabiegi.

6.    Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi.

7.    Dzieci (lub osoby ubezwłasnowolnione) korzystają z zabiegów w obecności opiekunów, chyba że opiekunowie wyrażą inną opinię na piśmie.

8.    Płatność za zabiegi odbywa się każdorazowo najpóźniej tuż po zakończeniu wizyty.

9.    Kwota pobrana od Pacjenta może być różna w zależności od zastosowanych procedur i użytych materiałów i ustalana jest na podstawie Cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej przychodni.

10. Pakiety wizyt (zwane dalej karnetami lub pakietami) ustalane są indywidualnie na podstawie planu leczenia, są imienne, płatne z góry i stanowią integralny produkt promocyjny. Karnety nie są ograniczone czasowo. Cena promocyjna naliczana jest jedynie w przypadku zakupu jednego z karnetów i nie dotyczy wizyt pojedynczych, ani konsultacji lekarskich. Zwrot za niewykorzystane zabiegi z pakietu możliwy jest jedynie na kartę podarunkową w formie vouchera wydawanego osobiście przez pracownika recepcji. Odstąpienie od zakupu karnetu jest możliwe do 7 dni od daty zakupu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej wizyty w ramach zakupionego pakietu.  

11. Dokumentacja medyczna wydawana jest na prośbę pacjenta do 48h od momentu zgłoszenia.

 

bottom of page