Zespół przewlekłego przedziału wysiłkowego (CECS)

Związany z aktywnością wzrost ciśnień wewnątrzkomórkowych w podudziach, prowadzący do bólu podobnego do niedokrwienia; objawy powoli ustępują podczas odpoczynku, ale mogą pozostawać dość uciążliwe dla pacjentów.

Badanie:

Pomiary ciśnienia w przedziale przed i po wysiłku mogą być wykorzystane do diagnozy. Jako progi diagnostyczne sugerowano ciśnienie spoczynkowe przed wysiłkiem > 15 mmHg, ciśnienie po 1 minucie po wysiłku > 20 mmHg.

Leczenie:

Leczenie niechirurgiczne obejmuje modyfikacje aktywności. Fasciotomia jest leczeniem chirurgicznym z wyboru, które można wykonać techniką otwartą, półotwartą lub endoskopową. Ryzyko chirurgiczne obejmuje uszkodzenie nerwów strzałkowych. Niecałkowite uwolnienie jest częstą przyczyną utrzymujących się objawów po operacji.

Badanie fizykalne:

Zmniejszone rozróżnienie dwupunktowe w małym palcu i części łokciowej palca serdecznego: dodatni znak blaszki nad kanałem łokciowym; pozytywny wynik testu kompresji nerwu łokciowego; podwichnięcie nerwu łokciowego ze zgięciem łokcia; słabość chwytu; słaby zginacz palców głęboki (FDP) na małe palce; osłabienie mięśnia przywodzącego kciuka i mięśni glistowatych łokcia (odpowiednio w kolejności Wartenberg, Froment i deformacja ręki szponiastej).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie