Zespół napięcia pasma biodrowo-piszczelowego

Przewlekły proces zapalny obejmujący tkanki miękki sąsiadujące z nadkłykciem bocznym kości udowej, przypuszczalnie spowodowany chronicznym „tarciem” pasma biodrowo-piszczelowego o kostną wypukłość tego obszaru.

Mechanizm urazu:

Nadużycie; większość przypadków wiąże się z bieganiem.

Czynniki podatności:

Wyrównanie szpotawości kolana, bieganie po pochyłych powierzchniach.

Prezentacja:

Boczny ból kolana podczas aktywności, sporadyczne „trzaskanie”.

Badanie:

Zaobserwowanie wrażliwości na dotyk nad nadkłykciem bocznym kości udowej, ciasnego pasu biodrowo-piszczelowego i braku zmian wewnątrzstawowych.

Obrazowanie:

Niepomocne.

Diagnostyka różnicowa:

Inne przyczyny bólu kolana, zwłaszcza zapalenie ścięgna podkolanowego; zaburzenia łąkotki bocznej, problemy z bocznymi stawami rzepkowo-udowymi, np. zapalenie ścięgna VL.

Leczenie:

Oparte na ćwiczeniach rozciągających pasmo biodrowo-piszczelowe, leczeniu przeciwzapalne, USG nadkłykcia bocznego kości udowej i zastrzykach z kortykosteroidami. Rzadko – operacja w celu uwolnienia z ucisku danego obszaru.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie