Zapalenie nadkłykcia bocznego

Znane również jako „łokieć tenisisty”; przewlekłe objawowe zwyrodnienie ścięgien wspólnych prostowników przedramienia w okolicy nakłykcia bocznego; najczęściej dotyczy mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka (ECRB).

Mechanizm urazu:

Nadmierny i powtarzający się skurcz prostowników nadgarstka, prowadzący do zwyrodnienia ścięgien prostowników i przerostu angiofibrotycznego w obrębie ścięgien. Późne wystąpienie choroby może prowadzić do częściowego lub całkowitego zerwania i/lub zwapnienia ścięgna.

Prezentacja:

Dziesięć razy częstsze niż zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego. Ból przy każdym ruchu, który wywiera siłę na wyciągnięty nadgarstek; zwiększone ryzyko w sportach rakietowych, słabej technice, ramieniu dominującym, w wieku 35-55 lat; we wczesnych fazach procesu chorobowego ból ustępuje przy odpoczynku.

Badanie fizykalne:

Występowanie wrażliwości na dotyk nad nadkłykciem bocznym i/lub mięśniem prostownikiem promieniowym krótkim nadgarstka (ERCB), bólu opartego nadgarstka i wyprostu długiego palca w pronacji przedramienia oraz w opartej supinacji. Zmniejszona jest siła chwytu, a podczas „chair test” – ból podczas podnoszenia krzesła z obróconym wewnętrznie przedramieniem.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie