Zapalenie kaletki krętarzowej

Zapalenie kaletki krętarzowej występuje tylko powierzchownie w stosunku do krętarza większego.

Objawy:

Ból pośladka lub bocznego biodra, nasilony przez leżenie na chorym boku, przechodzenie z pozycji siedzącej do stojącej lub bieganie po pochyłościach, takich jak drogi.

Diagnoza:

Ból wywołany uciskiem na bocznej krawędzi krętarza większego; czasami MRI jest konieczne, aby potwierdzić diagnozę i wykluczyć obecność przerwania lub zapalenia ścięgna w nadmiarze.

Leczenie:

Leczenie zachowawcze z lekami przeciwzapalnymi, modyfikacją schematu treningu i wstrzyknięciami kortykosteroidów do kaletki krętarzowej; W przypadkach opornych można rozważyć artroskopowe wycięcie kaletki, uwolnienie opaski biodrowo-piszczelowej lub osteotomię redukcyjną krętarzową.

Rokowanie:

Powrót do sportu może być dozwolony w przypadku złagodzenia objawów. Poprawę objawów wykazano u większości pacjentów poddawanych różnym zabiegom chirurgicznym z powodu zapalenia kaletki krętarzowej, chociaż powrót do sportu nie został u nich dobrze określony.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie