Urazy spowodowane przeciążeniem

Zaktualizowano: mar 17

Stanowią ponad 50% urazów obserwowanych w praktyce medycyny sportowej

Ogólne koncepcje przeciążenia:

Traktując ją jako funkcję trzeciej zasady dynamiki Newton’a, kontuzję sportową można opisać jako wynikającą z równych i przeciwnych reakcji, które prowadzą z kolei do makro- lub mikrourazów.

· Makrouraz: Równe i przeciwne siły przekraczają wytrzymałość określonej struktury anatomicznej, więc struktura zawodzi.

· Mikrouraz: Mikroskopowy uraz podprogowy spowodowany powtarzającą się aktywnością; może kumulować się w czasie i powodować stan zapalny; charakteryzuje się bólem i dysfunkcją.

· Predyspozycja:

Ważne są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które upodatniają sportowca na nadużywania kontuzji.

§ wewnętrzne: nieprawidłowe ustawienie kończyn, zaburzenia równowagi mięśniowej i inne czynniki anatomiczne,

§ zewnętrzne: błędy podczas treningu, zła technika, nieprawidłowe powierzchnie i sprzęt, złe warunki otoczenia.

· Procesy zwyrodnieniowe:

Mogą wpływać na obrażenia urazowe, ale częściej mają wpływ na urazy wynikające z nadmiernego używania; normalne procesy zwyrodnieniowe zachodzą w wielu tkankach mięśniowo-szkieletowych wraz z wiekiem; mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych urazów, takich jak problemy ze stożkiem rotatorów i ścięgnami Achillesa.

· Klasyfikacja generalna:

Urazy wynikające z przeciążenia/nadużycia klasyfikowane są według czterech etapów:

§ Etap 1: Ból tylko po aktywności.

§ Etap 2: Ból podczas aktywności, nie ogranicza wydajności.

§ Etap 3: Ból podczas aktywności, ogranicza wydajność.

§ Etap 4: Przewlekły, nieustający ból, nawet podczas spoczynku.


Kości

Nadmierny uraz kości może być złamaniem przeciążeniowym lub martwicą jałową.

Klasyfikacja:

· Złamanie przeciążeniowe: Najczęściej występuje w kończynie dolnej, ale można się z nim spotkać również w kręgosłupie i kończynie górnej, gdy jest poddawana obciążeniom (np. podczas gimnastyki, treningu siłowego).

· Martwica jałowa: U sportowców niedojrzałych szkieletowo urazy trakcji mogą wpływać na apofizę. Wydają się wynikać z powtarzającego się przeciążenia przy ścięgnistym przyczepie do centrum wzrostu kości, po którym następuje reaktywne tworzenie kości; najczęściej jest to choroba Osgooda-Schlatter’a.


Stawy

Nadmierne urazy stawów prawie zawsze wynikają z czynników mechanicznych. Chociaż mogą powodować stan, który można nazwać zapaleniem stawów, bardziej uzasadnione może być myślenie sportowców o tym, jak o zapaleniu błony maziowej. Może być ono uogólnione, z obrzękiem, ciepłem, bólem i czasami zaczerwienieniem.


Więzadło

Istnieje kilka przykładów zwykłych urazów więzadeł spowodowanych nadmiernym obciążeniem. Teoretycznie mogą wystąpić, gdy więzadło jest poddawane wielokrotnemu naprężeniu.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie