Niestabilność stawu biodrowego: dysplazja ciała i rozwój dysplazji stawu biodrowego (DDH)

Typowe zmiany anatomiczne w DDH obejmują zagłębienie głowy kości udowej, płytką panewkę z utratą pokrycia przednio-bocznego, zmniejszone pochylenie boczne panewki oraz nadmierne odwrócenie panewki i bliższej części kości udowej. Połączenie tych nieprawidłowości kostnych może spowodować niestabilność przedniego stawu biodrowego i wczesne zmiany zwyrodnieniowe spowodowane tymi nieprawidłowymi siłami stawu biodrowego. Kąt środkowo-krawędziowy (CEA) Winberga to kąt utworzony przez linię pionową poprowadzoną od środka głowy kości udowej i linię od środka głowy kości udowej do najbardziej bocznej krawędzi panewki. Wartości <20 stopni są uważane za nieprawidłowe (dysplastyczne). Wartości od 20 do 25 stopni są uważane za dysplazję graniczną. Przedni kąt środkowo-krawędziowy (ACE) lub kąt Lequesne'a jest mierzony w widoku fałszywego profilu. Zaprojektowany do oceny przedniego pokrycia głowy kości udowej, można go obliczyć, mierząc kąt między pionową linią przechodzącą przez środek głowy kości udowej a linią łączącą środek głowy kości udowej z najbardziej wysuniętym do przodu punktem matrycy panewki. Pomiar kąta Tönnisa można określić rysując trzy linie na zdjęciu rentgenowskim miednicy AP: (1) poziomą linię łączącą podstawę panewek (linia odniesienia); (2) pozioma linia równoległa do linii 1, przechodząca przez najbardziej dolny punkt źródła sklerotycznej panewki stawowej (punkt I); i (3) linię rozciągającą się od punktu I do punktu L na bocznym brzegu źródła panewki (stwardniającej części panewki przenoszącej ciężar). Kąt Tönnisa jest tworzony przez przecięcie linii 2 i 3. Panewki o kącie Tonnisa między 0 a 10 stopni są uważane za normalne, podczas gdy te o kącie> 10 stopni lub <0 stopni uważa się za mające odpowiednio zwiększone i zmniejszone nachylenie. Panewki ze zwiększonymi kątami Tönnisa podlegają niestabilności strukturalnej, podczas gdy te ze zmniejszonymi kątami Tönnisa są narażone na ryzyko FAI typu cęgowego.

Objawy:

Dysplazja występuje częściej u kobiet. Pacjenci przychodzący do gabinetu zazwyczaj skarżą się na ból biodra. Biodra zwykle są elastyczne i mają zachowane lub nadmierne ROM.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie