Cysty (torbiel podkolanowa Bakera, torbiel podkolanowa, torbiel łąkotki)

Wypełniona płynem zmiana wokół kolana, występująca zwykle jako rozszerzenie przestrzeni maziowej, do normalnej struktury kaletki lub do tkanki miękkiej otaczającej kolano.

Mechanizm urazu:

Zwykle nie występuje konkretny uraz.

Czynniki sprzyjające:

Brak.

Prezentacja:

Zlokalizowany obrzęk w przestrzeni podkolanowej lub nad łąkotką.

Badanie lekarskie:

Torbielowaty obrzęk w środkowej części podkolanowej lub powyżej linii środkowej stawu, zwykle bocznej linii stawu.

Obrazowanie:

Przeglądowe zdjęcia RTG nie pomagają; MRI jest bardzo pomocny w określaniu torbieli.

Diagnostyka różnicowa:

Inne zmiany nowotworowe kolana.

Leczenie:

Pobieranie i wstrzyknięcie kortykosteroidów prawdopodobnie nie przyniesie trwałego wyleczenia; zwykle następuje wycięcie chirurgiczne.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie