top of page

Cysty (torbiel podkolanowa Bakera, torbiel podkolanowa, torbiel łąkotki)

Zaktualizowano: 5 paź 2022

Wypełniona płynem, otorbiona zmiana w obrębie dołu podkolanowego, występująca zwykle jako rozszerzenie przestrzeni maziowej.

Mechanizm urazu:

Zwykle nie występuje konkretny uraz.

Czynniki sprzyjające:

Brak.

Prezentacja kliniczna:

Zlokalizowany obrzęk w przestrzeni podkolanowej.

Badanie kliniczne:

Otorbiony obrzęk w środkowej części podkolanowej lub powyżej linii środkowej stawu, zwykle bliżej bocznej linii stawu.

Obrazowanie:

Przeglądowe zdjęcia RTG nie stanowią pierwszego wyboru; MRI jest bardzo pomocny w określaniu struktury tego typu patologii.

Diagnostyka różnicowa:

Uszkodzenia łąkotek, konflikt nerwu piszczelowego, wysięk w stawie, uszkodzenie mięśni okolicy dołu podkolanowego.

Leczenie:

Przede wszystkim rozpoczyna się od leczenia nieoperacyjnego, w tym przypadku fizjoterapia wspomagana iniekcją kortykosteroidu lub punkcja torbieli. W razie braku poprawy możliwe do zastosowania są metody chirurgiczne, niemniej nie daje to 100% pewności w kwestii braku nawrotów.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page